PACC 2007

Dit jaar al weer de 2e keer dat we het terrein van Cavente en de motorclub "Cobra" mochten gebruiken als conteststation.

Veel energie is er gestoken in de voorbereiding. Al in oktober vorig jaar waren verschillende filterpotten gemeten en hersteld. Alle resonante antennes waren gecontroleerd en diverse baluns zijn voor deze contest gemaakt. Toch kun je niet alles "regelen". Er zullen altijd zaken zijn die onverwachts opduiken. Wel kan je door een goede voorbereiding de risico's zo klein mogelijk houden.

Bij deze contest werd weer categorie E gebruikt wat inhield dat we met meerdere operators en meerdere zenders tegelijk actief waren. Echter een signaal per band. De "vaste"operators waren Dennis PD4R, Wicher PD0WR, Jille PA1DV en ondergetekende. Gelukkig meldde Henk PA5VK zich aan bij de groep zodat we 5 operators hadden. In principe zijn wij een beginnende contest groep en ieder jaar zijn er duidelijke verbeteringen. Zowel materiaal als mensen moeten "ingeschoten" raken en dat kost tijd. De resultaten zijn er ook naar. 788 qso's en 96.136 punten. Dit bereikt je alleen maar met een goed gemotiveerde groep.

De voorbereiding .

Een week voor de contest werd er door Albert (cavente) de steiger van 12 meter gemonteerd. Hij werd goed getuid voor het geval dat het hard ging waaien. Donderdag 8 feb. gingen Wicher, Dennis en Hans de antennes voor 20 en 15 meter monteren. Dit waren mini-beams en werden ter plekke in elkaar gezet en gemeten. De planning was 's middags te beginnen maar gezien de weersvoorspellingen begonnen we om 09:00 uur. Tot 12:00 uur ging alles goed en we stonden net op de steiger (Dennis en Hans) om de 20 meter beam te monteren.

Op dat moment begon het "zachtjes"te sneeuwen. De wind en sneeuw gierden om onze oren. Zie ook de foto's en het filmpje . We besloten toch maar door te gaan en klaarde de klus. Als sneeuwmannen gleden we de steiger af. De warme koffie moest het goed maken. Ook hadden we vast de 40 en 80 meter antenne in de steiger zitten dus daar hoefden we niet meer in te klimmen.

Vrijdagmiddag 9 feb. kwam Jille erbij en ging de zaak een stuk vlotter. Het weer was een stuk beter en het sneeuwde niet meer. De 15 meter antenne werd opgezet en met de antenneanalyzer ingemeten. De 160 meter antenne had een aparte mast. Totale lengte ongeveer 14 meter. Niet ideaal maar het kon niet anders. Deze antenne bleek achteraf ook de slechtste swr te hebben (1:1,7) Enig verbetering gaf de uiteinden tot op 50 cm te laten zakken . In de zelfde mast ging ook de 80 meter NVIS antenne. Dit is een gewone dipool die op geringe hoogte parallel hangt ten opzichte van de grond. Het effect van deze antenne is recht omhoog gaande straling en dus een gebied bestrijkt van ongeveer heel Nederland. Bij erg slechte condities zouden wij dan toch nog verbindingen kunnen maken. Ook voor reserve werd een windom antenne van Dennis geplaatst en voor de 10 meter band in de gaten te houden. In totaal hadden we zeven resonante antennes tot onze beschikking.

De contest .

Zaterdagmorgen om 09:00 uur waren we weer ter plekke. Eerst werd het netwerk geïnstalleerd en getest op de mainframe. We gebruikten weer het log programma van PA0FLE. Door de voorbereiding van de laptops was dit zo gebeurd. Tot op 5 minuten voor de wedstrijd waren we nog bezig met de 40 en 160 meter antenne. beide waren "tekort". De 40 meter kon perfect resonant gemaakt worden maar de 160 meter antenne kwam niet beter dan 1:1,4 . Achteraf bleek dat ging enkel probleem te zijn voor de set, maar soms ben je te precies.

We konden zonder problemen starten en waren nu afhankelijk van de propagatie en het aanbod uit de wereld. Al snel bleek, op enkele regionale stations na, 10 meter dood te zijn. 15 meter was een paar uur open en 20 meter kwam maar weinig respons. Na 19:00 uur waren alleen de 40, 80 en 160 te werken. Een uitschieter was de 80 meter band. De helft van alle verbindingen zijn op deze band gemaakt. De 20 meter band bleef sterk achter. Veel last hadden we van een Duitse contest, de rtty contest en de Engelse contest. Ook onvoorzien was de S9 storing die zaterdagavond om 17:45 uur begon en eindigde zondagmorgen 08:00 uur.

Vele qso's gingen hierdoor verloren. De storing was op alle banden en dus zeer breed. Vermoedelijk vanwege de afnemende condities ging een ieder naar de 40 meter en 80 meter band die hierdoor "dichtslibde". Moeilijk om er door heen te komen. Het beste ging het nog met de sleutel. Hopelijk volgend jaar een CW man erbij. Zondag morgen een kleine opleving op 20 meter met CW. Eindelijk kwamen de qso's achter elkaar binnen en toen was het tijd om te stoppen.

Een week voor de contest had ik de Stentor gebeld en een artikel toegezonden van onze activiteiten met als doel het publiek naar ons conteststation te krijgen en zo interesse te kweken onder de aanwezigen. Speciaal hiervoor had ik Ben PA0IBF uitgenodigd om de mensen op te vangen. Als eerste kwamen binnen twee oudere dames met een hond. Ik zag in mijn ooghoeken dat ze in gesprek gingen met Ben. Later vroeg ik hem wat de inhoud van dit gesprek was. Wel zei Ben, van een van de dames was onlangs de man overleden en die was ook zendamateur geweest. Of wij interesse hadden in een bandrecorder en een hoeveelheid grammofoonplaten, die hij altijd afdraaide, en de ether instuurde. Wij konden het zo ophalen. Ik heb het adres genoteerd en kon het niet over mijn hart verkrijgen om te zeggen dat dit een andere groep zendamateurs is. Om 18:00 kwam het eten. Een grote pan macaroni klaargemaakt door Gina de xyl van Wicher.

Verder kwamen familie uit Vaassen en bekenden uit Epe zoals Geert PA0BSM, Clement PD4CK uit Brummen even buurten. Ook kwam er een ex-marinier/marconist naast mij zitten die de morsetekens prachtig vond. Er kwamen uiteindelijk maar zeven tot tien man langs. Ook had ik twee verslaggevers uitgenodigd maar die kwamen niet opdagen.

Ben heeft ook nog even achter een set gezeten voor nog wat extra punten. Later op de avond als de activiteit minder wordt gingen er verschillende naar huis. Wicher bleef tot 03:00 uur naast mij zitten. Ik besloot niet naar huis te gaan maar te blijven omdat ik maar 3 uur alleen achter de set zat en Dennis ongeveer 06:00 uur weer aanwezig was. Bovendien kon ik de spullen bewaken zodat de ploeg weer direct aan de slag kon gaan. In de kleine uurtjes werkte ik ongeveer 100 qso's. Meer aanbot was er helaas niet. Tegen het einde van de contest gaat toch de vermoeidheid een rol spelen. Het cijfer 4 in PI4APD kwam er steeds moeilijker uit. Ook had ik even moeite met de call I1EIS. Op het cijfer 1 na waren het allemaal punten.

Terugkijkend blijft de vraag waarom de 15, 20 en 40 meter band zo achterbleven met hun score. Waren de condities niet goed of was er een andere reden? Hopelijk komt er een antwoord als we de totale uitslag zien. De DXCC uitschieters waren: 5X, 5B, LU5, VE1, V5, 4X, OD, YB, ZS2, 5N.

Na de contest .

Het opruimen gaat altijd sneller dan het opbouwen. Om 15:30 was het meeste opgeruimd. De antennes hadden het goed gedaan. Alle kabels werden schoongemaakt en gelabeld. Gelukkig kon bij Dennis alle kabels opgeslagen worden en door Jille geleverde kist PACC e.a.c. (en andere contesten) kon ook bij Dennis terecht.

De verbeterpunten voor komend jaar zijn:

1. Onderzoek naar de avondstoring.

2. Nogmaals controle filterpotten.

3. Inkorten kabel transceiver/filterpot. (mantelstromen van andere transceiver )

4. Ander contestprogramma (controle dubbele qso's duurt te lang)

5. Antennes meer uit elkaar en niet in elkaar verlengde. (ander terrein?)

6. Alle transceivers naar de meterkast (sterpunt) aarden. (er was niets geaard)

7. Meer mensen aantrekken die als operator/logger mee willen werken.

8. De doelstelling 1000 qso's blijft staan.

9. Budget maken voor PI4APD.

10.Rooster maken voor de avonduren als er genoeg mensen zijn.

11.Opbouw antennes 2 weken eerder starten.

Ik hoop dat dit artikel uitnodigt om ook eens actief te willen zijn als PI4APD. Clement PD4CK en JIM PA2JIM hebben zich spontaan aangemeld voor volgend jaar.

Wicher bedankt voor de gastvrijheid in de motorclub. Gina bedankt voor het overheerlijke avondeten. Albert voor het ter beschikking stellen van het antenne terrein.

En natuurlijk de hele ploeg die zich ingezet heeft tijdens deze contest.Tot volgend jaar!

73. Hans PA7HPH

 

Back