QRP 50 Mw               (artikel  van 2001)                                                                                                      door Hans  PA7HPH

De Vaassense zelfbouwclub heeft ook niet stil gezeten. Voornamelijk zijn we met de QRP RX/TX bezig geweest.

Dit is een zender die werkt op een frequentie van 3,579 MHz en een output van 50mW . Omdat ik setje wat eerder af had dan de

andere leden van de VZC besloot ik een test uit te voeren. De test bestond uit het continu uitzenden van een morse boodschap.

Het seinde met 15 wpm mijn call uit, gaf het uitgangsvermogen (50mw) en vroeg om qsl. Het geheel zat aangesloten op een

automatische morsegenerator die ik van tevoren geprogrammeerd had. De test duurde van 14 december tot 2 januari 2001.

In totaal werd er 57.400 maal de boodschap uitgezonden. Het doel was te kijken wat nu het bereik was met dit vermogen.

Een groot woord is propagatie onderzoek maar het heeft wel raakvlakken. Een ander doel was of alle componenten zo'n

duurtest overleven. Een echt propagatie onderzoek staat beschreven in Electron van januari. Maar de lol was er niet minder om.

De voortplanting van de radiogolven was zeer interessant omdat het zonnevlekkenmaximum op zijn hoogste punt is.

Gecombineerd met de toegepaste frequentie en jaargetijde moet dit opmerkelijke resultaten geven. Zeker, op 80 meter is

overdag weinig te doen, immers de D-laag is actief en voor afstanden niet zo aantrekkelijk. Maar 's nachts verdwijnen alle lagen

behalve de F2 laag. Maar we hebben ook te maken met de MUF en LUF.

In het geval van een 80 meter test zal ik meer met de LUF te maken hebben dan de MUF. Bij mijn test was ik afhankelijk van de

absorptie langs de voortplantingsweg en in de reflectiepunten. Hoe lager de frequentie hoe groter de absorptie. Volgens mi

j moet met een hoog zonnevlekkengetal de LUF laag liggen en dus, relatief gezien, de absorptie laag zijn voor 3,5 MHz.

Resultaat goede reflectie tijdens het donkere pad.

Toen de test 4 dagen oud was kreeg ik een mailtje van Davis G3ICO. Deze was zo enthousiast dat hij gedurende de

test bijna iedere dag de ontvangstrapporten doorgaf. De rapporten waren als volgt

qrp tx/rx met later gebouwd vfo  voor meer band spreiding

 

Datum

UCT

RST

18-12-00

08.20

539

20-12-00

08.20

539

21-12-00

08.20

539

22-12-00

08.20

439

22-12-00

19.40

559

23-12-00

08.20

339

24-12-00

20.15

559

26-12-00

08.19

549

27-12-00

08.02

559,QSB

28-12-00

08.20

339

28-12-00

20.15

339

29-12-00

08.03

559

30-12-00

08.20

439

31-12-00

08.21

449

 

VFO 50 Mw met later gebouwd 5 W eindtrap met 2N2166

Received on Icom IC729, Ant. Centre fed with 300 ohm line, 40 metres long, 10 metres high at centre and about 7 metres

high at the ends. I hope this report is of use to you. Davis, G3ICO.

Davis woont in zuid Engeland met als QTH Yeovill. Hemelsbreed ongeveer 700 Km.

Nadenkend hoe de propagatie zou zijn geweest kom ik tot de volgende conclusie. Het pad was ‘smorgens om 08:00 uur

in een overgangfase van donker naar licht. Dus een bijna actieve D-laag. De rapporten zijn dan ook 339 en 439. In de

avond om 20:15, in het donkere pad, rapporten die beter zijn! Grondgolven sluit ik uit gezien het vermogen. Op dit moment

zijn dit de enige gegevens, dus nog niet veel. Wel kon ik zien dat mijn call in QRZ.COM 55 x was bezocht in de testperiode.

Mogelijk dat het nog qsl kaarten oplevert en als het meezit een meerdere hops verbinding. In een later stadium heb ik het

setje uitgebreid met een bandfilter, vfo en een eindtrapje.
Zie ook mijn artikel Oscillator