PC100H                                                                                                Door Hans PA7HPH

100 jaar geleden, op 19 december 1904, werden in Scheveningen  de eerste radioverbindingen gemaakt vanuit een houten keet en het station heette toen Scheveningen Haven, met de roepletters SCH. Omdat men bij de ontvangst veel last had van de in de dezelfde plaats gelegen eigen zenders, werd besloten het ontvanggedeelte elders onder te brengen. Na proeven in IJmuiden werd besloten de ontvangers alhier te plaatsen en de zenders middels telefoonkabels te bedienen. In 1929 werd de naam gewijzigd in Scheveningen Radio en kreeg het de roepletters PCH. Zie FOTO'S  van PA7HPH

Bovenstaande is een klein stukje tekst van de geschiedenis betreffende dit kuststation.

In november hebben Jille (PA1DV) en ondergetekende ons aangemeld bij het team van Hans (PA1HR). Wij werden ingedeeld voor de zaterdag 18 december. Daar onze voorkeur uitging voor PSK/RTTY hadden wij onze eigen spullen (FT920 + laptop) meegenomen. Met verbazing hebben we de perfecte organisatie waargenomen. Tot in de puntjes geregeld. Helaas bleef de respons voor psk/rtty zwaar achter, zodat we noodgedwongen op SSB/CW over moesten gaan. En daar was de respons enorm. Met 13 operators hebben we in 2 dagen 3500 verbindingen gemaakt. Je leert een heleboel als je met een dergelijk evenement meedraait. Het viel ons op dat er totaal geen onderlinge storing was, ondanks dat er 3 meter naast ons met 1 KW gewerkt werd. Met 4 zenders tegelijkertijd op Hf zonder storing is uniek. De oplossing voor dit probleem was de toegepaste bandfilters (zie de foto’s) Deze bandfilters waren geleend van PI4DEC (Dordrecht) en werden tussen iedere antennekabel geschakeld. Alle signalen buiten de b.v. 15 meter band werd met 30 DB gedempt. Iedere band had zijn eigen bandfilter.

Ook werden er uitsluitend resonante antennes toegepast dus staande golven en altijd een goede aanpassing (max. energieoverdracht). Ook van de logging een boel opgestoken. Bovenstaande hopen we in de komende PACC contest toe te passen. Kijk ook eens op de hieronder genoemde internetsite. Zij zijn zeker de moeite waard en een aanvulling op dit artikel.

www.remeeus.nl/pch/pc100h_nl.htm   (kort verslag van PC100H)

73, Hans.