PACC 2013

1717 qso’s . Dit was het resultaat van de PACC 2013 afdeling Apeldoorn.
Dit was alleen maar mogelijk met een goed team van radio amateurs die zich voor 100% inzetten om deze score te halen. Dit jaar waren aanwezig: Leo PA0LMD, Henk PA0HFT, Ben PA0I, Hans PA0WYS, Jille PA1DV, Jeroen PD1JSH, Peter PA3AZN, Wicher PD0WR, Gert PA5TS en Hans PA7HPH.
De score is in stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar (1525 qso’s ).

Een week voor de contest waren we al druk bezig om de boel te controleren en eventuele problemen op te lossen. Een terugkerend probleem zijn de PL pluggen die na verloop van tijd los gaan zitten. Ook dit jaar weer 6 pluggen opnieuw aangezet. Leo suggereerde al dat “aangeknepen pluggen” beter bestand zijn tegen het PACC geweld. Vermoedelijk door temperatuurs invloeden gaan de pluggen los zitten. De FB33 deed het ook dit jaar weer prima. De FB13 hadden we opgezet om 10m in de gaten te houden maar zoals verwacht was er zeer weinig activiteit op deze band. Wel hadden we een 15m dipool gemaakt met een kW balun om niet met de antennes te gaan wisselen. Er zit immers op elke antenne een filterpot om de harmonische te onder drukken. In onze categorie (E) zijn maatregelen om onderlinge qrm te voorkomen onontbeerlijk. Dit jaar had ik een bandpassfilter voor 40m gemaakt. Dit ontwerp van W3NQN onderdrukt de harmonische op andere banden (behalve 40m) met meer dan 50Db. Dit was goed te merken op de 15m band (3e harm. van 7Mhz) Volgend jaar hoop ik voor de 20m en 80m band de filters gereed te hebben. Ook zit een 10m beam in de pijplijn en een 160m End fed. Veel plezier hadden we weer van onze coax kastjes.(sponsor PA5TS). Deze aansluit punten voor de antennes hebben we op diverse punten in het terrein geplaatst zodat we niet iedere keer de coax moesten uitrollen en daarna weer opruimen.
Vrijdagmiddag de 8e februari de laatste antennes opgezet met behulp van Leo, Hans, Wicher, Jille en Gert. Net voor een sneeuwbui waren we gereed. Tijd voor de koffie.
Als antennes hadden we:
10m  FB13.
15m dipool
20m FB33
40m dipool
80m dipool.
Op de FB13 na waren de antennes bestand tegen 1Kw en meer.
Als logprogramma werd gebruikt N1MM wat prima beviel. Na afloop van de contest op  iedere PC een adif gehaald om dit later verder te bewerken.
Het aantal tikfoutjes viel mee. Slechts 3 Calls met een zichtbare fout.
Zaterdagmorgen 11:00 uur:
Een ieder druk bezig met de spullen te installeren op zijn tafel.
Leo op 40m, Henk op 20m, Ben op 80m, Gert op 15m, Hans op 10m.
Plotseling een alarm van Ben dat zijn eindtrap (acom 1000) geen teken van leven gaf. Leo kwam er op af en zag in 1 seconde wat er aan de hand was. Er bleek een schakelaar achter op de vesterker te zitten die gewoon uit stond. Tot grote opluchting van Ben ging daarna de versterker zijn werk doen. Behalve hard werken werd er dus, met regelmaat, ook flink gelachen. Ruim voor aanvang waren we klaar voor de contest en namen nog maar weer koffie met een appelpunt!
13:00 uur: Start van de contest. Het verliep soms moeizaam. Iedereen moest nog zijn plekje vinden. De condities van die dag was redelijk tot goed. 40m ging het beste. Daarna 80 en 20m. Op 15m een stuk minder en als laatste 10m waar nagenoeg (op lokale stations na) niets te doen was. In de avonduren ging 80m goed los en 10 en 15 volledig dicht. Bezoekers waren er ook al was dat minimaal. Alleen Thea, Damiët en Janny zijn geweest.

Het eten (macaroni) werd door Peter en mijzelf klaargemaakt wat goed smaakte. Ik hoorde iedereen flink smakken. Om 23:00 naar huis behalve ondergetekende die bleef slapen in het gebouw. Ik bleef tot 02:00 uur achter het 80m station zitten en maakte zeker nog 100 qso’s met CW/SSB. 80m was goed open en ik kon vele dx stations loggen. De teller stond op 1250 qso’s.  Ik moest gaan slapen. Het ging ten koste van de CW kwaliteit.
Zondagmorgen  08:00 uur:
C.V aan zetten. Alle sets en pc’s opwarmen en koffie zetten voordat de ploeg arriveerde. De 20 en 15m band werden langzaam wakker en hun condities waren in stijgende lijn. Het had die nacht flink gesneeuwd zodat het antenne terrein een bijzonder aanblik kreeg.
Om 09:00 was er weer een flinke veldsterkte in de lucht en werd er weer volop
punten gescoord. Dit ging zo door tot 13:00 uur lokale tijd. Tot op de laatste seconde was er activiteit op 40m. Daarna de boel afbreken. Eerst de sets opruimen en daarna het antenne terrein. Om 15:00 uur onder het genot van SSB water en bier de evaluatie besproken en de wensen voor volgend jaar geuit.
In principe ging alles goed en volgens plan maar de beperkingen zitten voornamelijk in de grote van het antenneterrein. Aan de andere kant is het ook weer een uitdaging om het uiterste te halen uit je beperkingen.
Voorlopig zijn we met de scores in stijgende lijn. Op naar de 2000 qso’s  volgend jaar!
Rest mij Albert Vos te bedanken voor de uitleen van zijn steigers en andere hulp middelen voor het antenneterrein.
Ook de motorclub bedankt voor het tijdelijk verblijf van de Veron afdeling Apeldoorn.
Janny bedankt voor de soep zowel zaterdag als zondag. Zonder deze oppepper hadden we niet zo hoog gescoord.
Vergeet niet naar de foto’s te kijken.


73, Hans PA7HPH.

BACK