PACC 2010

 

                                                                        PA10CC.

 

Voor de 5e keer de PACC op de locatie van de Motorclub Vaassen. Weken van voorbereiding gingen vooraf.
Zie hiervoor het onderwerp “voorbereiding pacc 2010” op tab blad Contesten.
Zaterdagmorgen 10:00 uur. Eerst nog een bezoekje bij de bakker en dan naar de contestlocatie. Alle Operators waren op tijd. De deelnemers waren deze keer Henk PA0HFT, Leo PA0LMD, Gert PA5TS, Hans PA0WYS, Ben PA0I, Wicher PD0WR. Multi functioneel inzetbaar waren Jille PA1DV en ondergetekende.
Zoals gebruikelijk bracht Henk een slagroomtaart mee die smakelijk door ons werd opgegeten. Door Jille werd deze taart netjes aangesneden. (zie foto) De FB33 konden we niet in “vol ornaat” gebruiken omdat de director de SWR zodanig liet oplopen dan hij totaal onbruikbaar was. Zonder dit element gingen we dan ook de contest in.
De 160m dipool moest ’s morgens met 2 meter verlengd worden om op de goede frequentie te komen. De GPA-50 voor 10 meter functioneerde te goed. Deze band werd volledig dicht gedrukt door HF op 40 en 80m. De antenne stond te dichtbij en daarom werd besloten de GP te verplaatsen naar de voorkant van het gebouw. Helaas was het effect nihil zodat we besloten de GP af te breken. Nu woont Wicher 500 m van onze contestlocatie zodat hij rustig thuis kon werken. De condities op 10m waren achteraf toch bedroevend zodat dat ook niet nodig was. Wicher was de rest van de contest bezig met loggen op de laptop. De contest zelf verliep zonder grote problemen. Zaterdag avond om 22:00 uur werd het 1000e qso gelogd.
De contest zelf is weinig spannend. Een ieder is bezig qso’s te maken en te loggen op de laptop. Jille loopt rond met koffie en koek en er gebeurde heel weinig. Dan plotseling klinkt er hamer geluid. Dit kwam uit de 20m hoek. Leo was zijn eindtrap met een hamer te bewerken. Na voorzichtige navraag bleek dat het relais van de eindtrap niet goed afviel waardoor het ontvangst signaal bijna niet te horen was. Door wat klappen boven op het deksel te geven kwamen de kontakten weer in geleiding. Daar dit toch geen optie was werd de eindtrap opengemaakt en de kontakten doorgesoldeerd. Snel weer dicht en weer verder met de contest. De condities waren redelijk voor Europa. Buiten Europa kwamen er zeer weinig stations binnen. Af en toe een uitschieter maar dan bleef het daarbij. Het beste ging het met de 80m dipool. Henk logde meer dan 500 qso’s ondanks het grillige propagatie patroon. Ben PA0I zat op 40m maar daar was het zo druk dat qso’s maken soms zeer moeilijk was. 20 m ging soms best goed maar ook bar slecht. Bovendien ging de band vroeg dicht. De 10 meter band was maar heel even open. Hier zijn dan ook de minste stations gelogd. De 15 meterband was weer wel wat langer open en Gert logde menig DX. De160 meter band was overdag gewoon dicht maar ’s avonds ging hij open zodat Hans PA0WYS menig station kon loggen. Diverse malen ging ik naast een operator zitten om te loggen of om de keyer te gebruiken. Zaterdagavond liepen de condities terug en om 23:00 uur gingen de operators naar huis. Ik maakte nog ongeveer 60 qso’s op 80 en 160 maar ging toen ook plat. Ik bleef op de locatie voor bewaking van de spullen. Om 07:30 weer op en de 20m band begon door te komen. Om 08:00 uur werkte ik VK2 met zeer goede signalen maar daar bleef het dan ook bij. Je viel al weer snel terug tot Europa verkeer. Hoe grillig kan de propagatie zijn. Op de zondagmorgen vielen de signalen behoorlijk tegen. De score liep terug naar 100 per uur. Dit werd steeds minder naar het middaguur toe. We sloten de contest af met ongeveer 1400 qso’s. Dat is al 300 qso’s meer dan vorig jaar! We gaan vooruit. Bezoekers waren er ook. Hans PA2BIN, Henk PE1PJM, Koen PA3BKO, David PA3HS en Cor PA1COR. Ook bezoekers zonder call kwamen buurten zoals een fotograaf van vaassen.nu, qrp en xyl van Gert, vriendin van Leo, xyl van Henk, qrp van Hans HPH en Albert Vos beheerder van het antenneterrein. Na afloop werd er door de ploeg alle antennes en steigers afgebroken. Wat de ploeg van Vaassen in twee weken had opgebouwd werd door de “mannen” in twee uur afgebroken. Rest mij Wicher te bedanken voor het gebruik van de motorclub en een ieder die zich heeft ingespannen om de doelstelling (1500 qso’s) te halen. Wat nog volgt zijn de resultaten (log) en de contestscore per uur. Je kunt dan goed zien wat je persoonlijke prestaties waren. (totaal 1412 qso's)Vergeet niet naar de foto’s te kijken.

Hans PA7HPH.

Zie ook de persoonlijke resultaten en grafieken.

BACK