VHF-UHF-SHF contestweekend van PI4APD 7 en 8 juli 2007. door Henk PA5VK

Op dit moment dat ik dit schrijf is het ruim 24 uur geleden dat de contestgroep van PI4APD, bestaande uit Hans PA7HPH, Henk PA5VK, Jim PA2JIM, Wicher PD0WR, Koen PA3BKO, Dennis PD4R en Clement PD4CK. Helaas kon Jille PA1DV en Bryan PA3HGY er wegens vakantie en ziekte niet bij zijn.

Ruim een jaar geleden kwam het idee van Dennis PD4R om eens een keertje mee te doen aan een VHF activiteit in groepsvorm onder de verenigingacall PI4APD. Daar kwam al snel een aantal positieve reacties op uit diverse hoeken, de een is geïnteresseerd in het maken van qso's, de ander heeft interesse in propagatie op de hogere banden, weer iemand anders heeft de intentie om een stuk techniek te laten werken, en eventuele storingen te verhelpen. Kort om, zoals het altijd hebben we weer een groep enthousiaste mensen bij elkaar die er weer iets leuks van wilden maken.

Het begin was dus een feit. Al snel hadden we een locatie op het oog, te weten de zusterflat van het Juliana ziekenhuis aan de Koning Lodewijklaan te Apeldoorn met als lokator JO22XF.

Na contact te hebben gehad met een van de ex medewerkers, de heer Jan Olthof was de eerste stap voor de locatie gezet. Na een korte periode was er een akkoordverklaring van de beheerder van het gebouw. Eerst moest er e.e.a. uit de doeken worden over wat wij nu eigenlijk van plan waren. Het blijkt namelijk zo te zijn dat er in het verleden een relaisstation van een 3 meter etherpiraat illegaal op het dak heeft gestaan, welke later door oom agent is verwijderd. Maar na uitleg van de goede bedoelingen, was de kogel al snel door de kerk en was de deelname vanaf deze mooie locatie een feit.

Begin april heeft een aantal mensen van de contestgroep polshoogte genomen op het gebouw om te kijken hoe het er uit zag en hoe er antennes konden worden geplaatst. Het gebouw telt 11 etages, en de eerste etage begint hoger dan bij een gemiddeld gebouw. Dat heeft als gevolg dat de antennes allen tussen de 40 en 46 meter hoog konden worden opgesteld! Bovendien bevindt zich op de 11 e etage de eetzaal ven het zusterhuis, waar diverse kookapparaten en magnetrons evenals diverse tafels en stoelen staan, en ook een heus bankstel, Die door de weeks voor het personeel zijn, maar in het weekend verder bijna niet benut worden. Deze ruimte is ons aangeboden om te gebruiken als shack voor de contest.

Echter er was nog een heel groot vraagteken op dat moment. Op het hoogste punt van het gebouw staan een aantal zendmasten voor gsm verbindingen en ook nog een paar antennes voor het pagingsysteem. Hoe zit het met storingen in onze ontvangst? En storen wij het systeem op dak ook niet? In eerste instantie zijn we net diverse portofoons op diverse plekken aan het testen geweest. Het resultaat was verbluffend positief. Er waren wel wat geluiden te horen van diverse data, maar in de gebieden waar wij op moeten zenden en ontvangen daar was de band keurig schoon. Natuurlijk konden we alleen maar testen met de porto's tot en met de 70 cm band, de hogere banden bleven een raadsel tot aan de datum van de contest toe.

Een weekje later zijn Dennis, PD4R en Henk PA5VK nog een keertje naar het gebouw geweest om nog eens een preciezere indruk te krijgen van het storingspatroon. Bepakt met een noodstroomvoorziening, een kleefvoetantenne voor 2 en 70 en een Yaesu ft 817 zijn wij op zondag enkele uurtjes qrv geweest op SBB op 2 en 70. Onze eerdere conclusie bleek te kloppen, geen radio technische belemmeringen.

Kort daarna is er een bijeenkomst bij PA5VK thuis georganiseerd om een draaiboek voor het weekend in elkaar te zetten. Er waren vele goede ideeën, en er is besloten om op 2 meter, 70 cm, 23cm en 13 cm mee te doen in de contest. Ook op 6 meter zouden we mee doen maar dan met de Veron contest, omdat 6 meter voor de VHF en hoger contest niet mee telt.

Na een taakverdeling wist een ieder wat hij of zij te doen had.

Inmiddels hadden wij de beheerder van het zusterhuis ook bereid gevonden om een kamertje in de buurt van onze shack ter beschikking te stellen, zodat we al eerder in de week van de contest terecht konden om al vast een aantal spullen te brengen, zodat er op de dag van de contest geen hectische toestanden zouden ontstaan met een chaotisch karakter. Op dinsdagavond 3 juli zijn we met de crew weer het dak op geweest om te kijken of er geen wijzigingen waren vergeleken bij de vorige keer. Gelukkig was alles nog steeds het zelfde en konden onze plannen gewoon doorgang vinden.

Zaterdag 7 juli 2007 om 10.00 uur was het verzamelmoment bij de ingang van het gebouw. In een rap tempo werd de nette eetzaal van het gebouw omgetoverd tot een echte Multi operator radioshack. Het had veel weg van een jotaweekend, maar dan wel in hogere sferen. Wat een fantastisch uitzicht op die hoogte. Steden als Deventer en Zutphen konden we zo zien liggen en ook de ijsselcentrale van Zwolle was aan de horizon te zien. Ook buiten stonden er diverse antenne configuraties.

Voor 6 meter was er een 2 elements HB9CV antenne. Voor 2 meter was er een 7 element flexa yagi op rotor en een dubbele big Wheel klaverblad antenne gestackt. Voor 70 cm was er een 21 element Tonna op rotor. Voor 23 cm was er een 35 element home made antenne, gemaakt door Hans PA7HPH En voor 13 cm was er een gaasschotelantenne, samen net de 23cm antenne op een statief met manuele rotor.

In de shack was de volgende apparatuur op gesteld

 • 6meter: Yaesu ft 847 100W.
 • 2 meter: Yaesu ft 847 50 watt.
 • 70Cm: Yaesu ft 847 plus een RF Concept eindtrap 85 watt.
 • 23 cm Icom IC 910 H 10 watt.
 • 13 cm Yaesu ft 817 plus transverter 1.5 watt.

Als algemene reserve stond een yaesu ft 100 achter de hand.

De volgende standaardbezetting hebben we gehanteerd:

 • 6 meter Jim PA2JIM en Clement PD4CK.
 • 2 meter Dennis PD4R.
 • 70 Cm Henk PA5VK en Wicher PD0WR.
 • 23 Cm Hans PA7HPH.
 • 13 cm Dennis PD4R.

Algemeen technische ondersteuning Koen PA3BKO.

Catering Irene en Jasper Derks xyl en qrp van Henk PA5VK.

Er is de gehele 24 uur land uitgezonden door Hans PA7HPH, bravo Hans. De anderen hebben een nachtelijk schoonheidsslaapje gehouden. Over het algemeen is alle apparatuur netjes heel gebleven, alleen de 23cm antenne en de 13 cm antenne hadden wat kuurtjes, onder andere het afstralingpatroon van de 23 cm antenne bleek iets anders te zijn dan was verwacht. De 13 cm schotel had een zeer slechte swr en was daardoor onbruikbaar.

Wij zijn het avontuur begonnen met het idee van we zien wel waar het schip strandt. Toch is er een heel aardige score gemaakt. Grootste afstand per band was:

BAND
QSO'S
AFSTAND in km.
CALL
6 Meter
35
2155
SV1JGX
2 Meter
126
688
SN7L
70 cm.
44
644
OL3ZX
23cm.
17
322
G0VHF/P
13 cm
0
0
-

 

Op zondagmiddag 16.00 uur was het dan gedaan met de contest. Moe maar voldaan werd er een aanvang gemaakt met het afbouwen van de spullen. Om ongeveer 17.30 uur was alles het gebouw uit en zat alles in de auto's.

De volgende conclusies kunnen we trekken,

Het was een zeer interessant en leerzaam weekend. Hoogte doet wonderen op de hoge banden. Antennes bepalen heel veel, er moeten meer stations actief zijn op de hogere banden, dan nemen de kansen toe hi . Voor een ieder was er weer genoeg te beleven.

Al met al zeker weer voor herhaling vatbaar. Speciale dank gaat uit naar de volgende personen,

 • Dhr. Olthof , heeft op de achtergrond alles voor ons geregeld.
 • Dhr. Visser beheerder Personeelsflat Juliana ziekenhuis
 • Dhr. Jongbloed Huishoudelijke dienst Personeelsflat Juliana ziekenhuis
 • Irene Derks catering.

Aanvulling op het verslag . door Hans PA7HPH

Als HF man is het een bijzondere ervaring mee te doen aan een VHF contest. In het begin had ik geen duidelijk beeld van “wat te verwachten”. Je staat wat onwennig en onhandig met kabels en connectoren te draaien en loopt wat heen en weer zonder duidelijk doel. Maar na zo'n weekend wordt dat vanzelf helder. Wat mij opviel is het volgende.

 • Sterk fluctuerende signalen. Zeer hard of helemaal niets.
 • Flinke afstanden mogelijk tot wel 600km.
 • Ook 's nachts ging 2 meter “gewoon” door.
 • Veel meer geduldige operators. Geen gestress.
 • Het doorgeven van qso's van 70cm naar 23cm.

De propagatie is natuurlijk veel anders dan op HF. De golfvoortplanting vindt meestal plaats via temperatuursverschillen waardoor refractie of ducting op kan treden. Op een of andere manier was het geluid van de SSB signalen anders als bij HF. Vaak net boven het ruiniveau. Goed luisteren is bij dit soort contesten een noodzaak. Evenals het langzaam spreken. Op 23cm had ik 10 watt tot mijn beschikking (IC 910H) en het is wonderlijk wat je met een kleine antenne kunt bereiken. Zowel onder de call PI4APD als PA7HPH kon ik werken met DF0OL dat 322 km ver weg zat en met echte 599 signalen. Wel sterke QSB maar toch blijft het kicken. Ook ‘s nachts toen de overige operators gingen slapen, kon ik mooi de set met de 2 meter uitproberen. Ik had 100 watt op 2 meter en kon werken met OK1MCZ. 70cm was op dat moment echt dood zodat er 30 qso's in de kleine uurtjes gemaakt konden worden op 2 meter. In hoeverre de hoogte meespeelt, is moeilijk in te schatten maar zal zeker in ons voordeel hebben gewerkt. Als de totale uitslag bekend is zal blijken hoe goed we het hebben gedaan. In CW was er weinig te doen op 23 cm. Op 2 meter ging dat stukken beter. Wel moest ik wennen aan het lange qso uitwisseling. Rst , volgnr en lokatorvak. Natuurlijk gaat het bij dit soort contesten om het aantal kilometers. Voor het logsysteem hadden we per tafel een laptop met Taclog draaien. Dus geen netwerklogging maar per band een PC. Wat minder goed ging was de 23cm en 13cm antenne. De 23cm was door mijzelf gemaakt en blijkt in de praktijk tegen te vallen. Een S.W.R. van 1:3 is nu niet om van te smullen. Het bleek dat de aanpassing niet correct gemaakt was en op die band luistert dat heel nauw. (weer een uitdaging) De 13 cm schotel had ook iets dergelijks en is daarom niet operationeel geweest. De meeste antennes kwamen van Dennis, PD4R vandaan en hij had daarom ook veel te doen met de opbouw. Wat ook positief werkte is een logger naast de operator. Zeker als het wat drukker wordt op de band, is een logger best handig. Voor 23 cm was dat niet nodig omdat die band zeer rustig is. Aan het einde van de contest was bij Dennis en Clement een lichte vermoeidheid waarneembaar door languit op de bank te gaan liggen en even rustig aan te doen. Het afbreken ging sneller dan de opbouw en met de nazorg van Henk lieten we de ruimte achter zoals we het aangetroffen hadden. Rest mij een ieder te bedanken voor de gastvrijheid en gezelligheid tijdens deze contest. Ook dank aan Koen, PA3BKO die als service manager bij de opbouw en afbouw reparaties verrichte, aanwijzigingen, en technische ondersteuning gaf. Ook voor het eten en drinken is door Irene goede aandacht gegeven. Al met al een gesmeerd team waarmee we zuinig op moeten zijn en hopend dat we volgend jaar weer welkom zijn op de personeelsflat.

73 Hans PA7HPH.

 

Index Foto's Filmpje Log PI4APD