PA200KN

Hallelujah!


Met deze kreet bevestigde 2I0HWW het qso op 40 meter. Om maar aan te geven hoe moeilijk het soms ging om een verstaanbare call te nemen in de qrm.
Ter gelegenheid van het 200 jarige bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden had de afdeling Apeldoorn een evenement gemaakt met deze call. Vanaf onze contest locatie in Vaassen werd deze call geactiveerd.
Ieder lid van onze vereniging kon in de week van 16 juni tot 20 juni een dag mee draaien op de banden 10 t/m 40 meter. Door de vakantie was het operators aanbod niet groot maar we hadden iedere dag bezetting op de banden. Gemiddeld genomen waren de condities redelijk tot goed. Wat opviel is de sterke fluctuatie (qsb) op alle banden. Soms was er werkelijk niets te doen. Dat was dan het sein voor de koffie ronde. En ook een pile-up kwam voor. Vooral 20 en 40 meter ging dan prima! 10 en 15 meter bleef sterk achter. Maar het was geen contest maar een evenement waar we veel plezier aan hebben beleefd. Het leuke is ook dat je wat spullen kan uitproberen zoals ons laatste project “usb-modem” Er zijn dan ook heel wat verbindingen gemaakt in de digitale modes. Ook mijn zelfgebouwde hf-versterker met 400 Watt werd flink op de proef gesteld. De filterpotten en bandfilters deden het prima. Het blijft altijd wel opletten wat betreft de frequentie keuze. Op 20 meter zaten we op 14.200 MHz. Het 40 meter station moet dan niet op 7.1 MHz uitzenden. De 2e harmonische kwam er toch (ondanks de filters) nog door heen. Verschuiven in frequentie loste dit probleem op. Wat ook goed getest werd in een “duurproef” zijn de kabeltjes en connectors. Dat vraagt altijd weer aandacht. Nu kwam er een head-set met “brom” uit. Dat werd opgelost met een tafelmicrofoon.
Iedere dag hadden we een wisselende bezetting. De operators waren Jille PA1DV, Wicher PD0WR, Henk PA3BPZ, Leo PA0LMD, Gert PA5TS, Henk PA5VK en Hans PA7HPH. De modes waren SSB, CW en digi modes. Als antennes hadden we een FB33 en een dipool voor 40 meter.
De sets die wij gebruikten waren een Icom 7700 met een Acom 1000, 2x FT 920 met home made linear amplifier en een FT2000 met een Ameritron AL-80B.
Wat ik persoonlijk prettig vind in een pile-up dat er een logger naast je zit die dan meeluistert en eventueel corrigeert. Zo wordt de kans op fouten klein gehouden. Als log programma hadden we N1MM wat ons als beste beviel. Aan het einde van iedere dag werd er door mij een adi-file van het log gemaakt en ge-upload naar hrd-log wat weer zichtbaar werd in qrz.com zodat de amateurs hun qso konden controleren. In qrz.com werd PA200KN 6000 keer bekeken.
Er werden ongeveer 3000 qso’s gemaakt wat weer veel label en plakwerk gaat opleveren. Maar ook dat wordt in teamverband gedaan.
Rest mij om iedereen te bedanken voor zijn inzet. Ook de afdeling Apeldoorn die de kosten van de QSL kaarten op zich nam.

Vergeet niet te kijken naar het filmpje en de foto's.

73, Hans PA7HPH. key pa7hph

 

PA200KN

...BACK