PC100T

Een overweldigend succes. Zo kan je dit evenement wel noemen. 4500 qso’s zijn er gemaakt in een paar dagen tijd.
Het idee ontstond toen ik in Electron van maart een qsl kaart van GB5CQD tegenkwam.
CQD was het SOS van deze tijd. In het jaar 1912 zond de Titanic ook een CQD/SOS uit Wat voor gevolgen dit had is inmiddels bekend
In die tijd bestonden nog geen afspraken en procedures wat betreft uitzendingen vanaf schepen.
Omdat het dit jaar precies 100 jaar geleden was dat zich een ramp voltrok leek het mij leuk dit te herdenken met een radioactiviteit.

Direct vroeg ik een call aan met PC100CQD. Dit werd afgekeurd door het agentschap vanwege de relatie met SOS. Er is ook nagedacht over PC100MGY.
MGY was immers de roepnaam van het schip. We kozen uiteindelijk maar voor een kortere call PC100T (titanic) om meer op te vallen. Ik had ongeveer 4 weken de tijd om dit evenement op poten te zetten. Je kunt het immers niet alleen.
Als vaste honk hebben we de motorclub “Cobra” ieder jaar tijdens de PACC tot onze beschikking. Ook de periode 15 april tot 18 april mochten we gebruik maken van de ruimte en onze spullen installeren. We hadden daar al een FB33 gereed staan. We moesten alleen een mast op zetten voor de 40 en 80 meter dipolen. Dit kon op het terrein van de gemeente achter de m.c. De operators die zich “melden” waren net genoeg om de 3 tafels te bedienen. Behalve de zondag waren het gewone werkdagen en dan kom je al snel uit op “vutters”. Na het maken van een tijdschema kwam ik uit op gemiddeld 3 man per dag. Als logprogramma gebruikten we N1MM wat een goede keuze was. Als bandkeuze kwamen we uit op 20, 40 en 80 meter. Dit bleek later ook een goede keuze te zijn. Ondertussen zag ik wel op diverse forums dat we concurrentie kregen van andere Titanic evenementen. Ik telde er 10 met de suffix “MGY” Later volgden er meer met andere roepletters. Ik hoopte op 1000 qso’s met onze call. Die verwachting werd ver overtroffen.

Zondag 15 april 2012.  09:00 lokale tijd.
Tafels in orde maken, antenne kabels en filterpotten klaar zetten. In het midden van de ruimte had ik een Titanic informatie tafel gemaakt voor de bezoekers tijdens het evenement. Om 10:00 kwamen Hans PA0WYS en Leo PA0LMD de motorclub binnen. Ik wachtte ze op in uniform met kapiteinspet. Mijn kinderen hadden in een feest winkel een pet gekocht en mij zo gek gekregen dat ik dat met het evenement moest dragen. Leo installeerde zijn IC 7700 met een lineair voor “meer power” op de FB33.Hans sloot zijn Icom IC706 aan op de 40 meter dipool.
Zelf had ik een FT920 met een 400W lineair op een 80 meter dipool aangesloten.
Om 10:30 gingen we de lucht in met PC100T. OP 80 meter (zoals verwacht) was er nagenoeg niets te horen en op 40 meter af en toe een station. Op 20 meter ging het heel anders. Leo werkte binnen 5 uur 780 stations uit alle delen van de wereld. Later in de middag op 40 ging het ook goed. Om 170:00 uur gingen de mannen naar huis en Zelf kwam ik na het eten terug om 80 meter te activeren. Bij het donker worden ging het steeds beter. Gelukkig kwam Henk PA5VK binnen en kon mij direct helpen met het loggen. Af en toe wisselen om de stem te sparen. Om 22:00 stond de teller op 1350 qso’s.

Maandag 16 april 2012. 10:00 lokale tijd.
Nu met Henk PA0HFT en Henk PA5VK op 20 en 40 meter.
Op 20 meter direct veel aanroepen. Maar soms ook een half uur helemaal niets!! Hoe grillig kan de propagatie zijn! Gemiddeld genomen ging 20 meter uitstekend. Op 40 meter ontstond een pile up. Er moest gewerkt worden op nummer. En dan nog was het behoorlijk druk. Later op de avond kwam Dennis PD4R assisteren als gastoperator op 40 meter. Om 21:00 uur stond de teller op 2600 qso’s.

Dinsdag 17 april 2012 10:00 lokale tijd.
Met Henk PA0HFT en Hans PA0WYS op 20 en 40 meter.
Het ging vandaag uitstekend op beide banden. Stevige pile-ups was het gevolg.
Weer op nummer werken vanwege het grote aanbod van stations.
Hoge concentratie bij het loggen. Bloeddruk neemt toe. Adrenaline stijgt. Niet storen.
Wel even tijd (met enige aandrang) om de zuurkool weg te werken maar daarna weer achter de microfoon.
Om 18:00 kwam Henk PA5VK aanschuiven en kon direct aan de slag op 20 meter.
De pile-up op 40 meter ging tot 23:00 door en moesten dat onderbreken om de eenvoudige reden dat we moesten rusten voor de volgende dag.
De teller stond op 4000 qso’s.

Woensdag 18 april 2012 10:00 uur lokale tijd.
Samen met Henk PA0HFT op 20 en 40 meter.
Af en toe waagde ik het om de sleutel te gebruiken maar ging weer snel terug in een andere mode. Deze dag was wel de meest rustige. Op beide banden geen pile-up meer. De teller bleef bij 4500 steken. Om 16:00 uur de mast met de dipolen weggehaald en om 17:00 uur alles op “off”.
Conclusie: Een uitstekend evenement met veel respons en grillige propagatie. De tegenstations waren goed gedisciplineerd en hadden veel geduld.
De site qrz.com is 11000 maal bekeken en de flagcounter stond op 73.
Score per band.
20 meter: 2255 qso's
40 meter: 1863 qso's
80 meter: 382. qso's
De modes die gebruikt werden waren: SSB, CW, RTTY, PSK en FM.
Het ontwerp van de qsl kaart was niet eenvoudig. Er bestonden weinig foto’s van de Titanic en bovendien in lage resolutie. Alle foto’s, of tekeningen, rusten rechten op en dus beschermd. Uiteindelijk vond ik een site waar je de foto’s of tekeningen kon kopen met een goede resolutie en dus ik het alleen recht heb van gebruik en verspreiden. Het resultaat staat op qrz.com.
De operators Gert PA5TS en Wicher PD0WR kwamen elke dag wel even om de sfeer te proeven maar konden niet lang blijven vanwege andere werkzaamheden.
Bezoekers waren er ook tijdens dit evenement. Henk PD0EDB, Henk PE1PJM, David PA3HS, Koen PA3BKO, Willem PA3CNI, Henk PA3BPZ, Thea, Michel en Damiët. Als laatste bedank ik een ieder die een bijdrage heeft geleverd voor het slagen van dit evenement.
Speciaal de Veron afd. Apeldoorn die de kosten van de qsl kaarten draagt.

Hans PA7HPH

BACK